نویسنده = محمدی فرد، احمد
تعداد مقالات: 2
1. عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی بر اساس مفاهیم قرآن کریم (مورد مطالعه: خبرگان دانشگاه قرآن و حدیث قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

احمد محمدی فرد؛ سمیه قجری؛ رضا اسفندیاری


2. عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی بر اساس مفاهیم قرآن کریم (مورد مطالعه: خبرگان دانشگاه قرآن و حدیث قم)

دوره 7، شماره 3(پیاپی 27)، زمستان 1398، صفحه 48-78

احمد محمدی فرد؛ سمیه قجری؛ رضا اسفندیاری