نویسنده = ضمیری، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نظریه هیرشی در کنترل اجتماعی ازدیدگاه احادیث و روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

احمد شفازاده؛ محمدرضا ضمیری؛ محمد علی حسینی