نویسنده = حسینی دولت آباد، بی بی حکیمه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل قرآنی «خودشیءانگاری زنان» و راهکارهای مواجهه با آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

سیده جمیله هاشم نیا؛ بی بی حکیمه حسینی دولت آباد