نویسنده = پیری، حسن
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل پدیدارشناختی نمایش مصرف و سبک زندگی در شبکه‌های اجتماعی آنلاین (مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام)

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، زمستان 1397، صفحه 167-189

مهران سهراب‌زاده؛ مرتضی واحدیان (نویسنده مسئول)؛ حسن پیری