نویسنده = قنبری‌نیک، سیف‌اله
تعداد مقالات: 1
1. تعامل فرهنگی مسجد و جامعه از منظر آموزه‌های دینی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، پاییز 1397، صفحه 30-57

عماد افروغ؛ کریم خان‌محمدی؛ سیف‌اله قنبری‌نیک