نویسنده = واعظی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. صورت‌بندی و تحلیل موقعیت‌سازهای کلیدی هرمنوتیکی در سیاست‌گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خانواده

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، زمستان 1397، صفحه 134-166

احمد واعظی؛ نعمت‌الله کرم‌الهی؛ سیدمحمدحسین هاشمیان؛ حسین پرکان (نویسنده مسئول)