نویسنده = رئوف، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی فرایند تولید برنامه در تلویزیون (مطالعۀ موردی: برنامه ماه عسل 1394)

دوره 6، شماره 1(پیاپی 21)، تابستان 1397، صفحه 170-198

مهدی منتظر قائم؛ مسعود رئوف