نویسنده = احسانی، حکیمه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه انسان‌شناختی پدیده «خون‌بس» در منطقه صیدون خوزستان

دوره 6، شماره 1(پیاپی 21)، تابستان 1397، صفحه 140-169

کریم خان محمدی؛ حکیمه احسانی