نویسنده = بصیرتی، منیره
تعداد مقالات: 2
1. آسیب شناسی عزاداری از چشم انداز تحلیلی صنعت فرهنگ تئودور آدورنو و سیاستگذاری آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

منیره بصیرتی


2. آسیب‌شناسی عزاداری از چشم‌‌انداز تحلیلی صنعت فرهنگ آدورنو و سیاست‌گذاری آن

دوره 7، شماره 3(پیاپی 27)، زمستان 1398، صفحه 79-107

سید محمدحسین هاشمیان؛ منیره بصیرتی