نویسنده = سهراب زاده، مهران
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل پدیدارشناختی نمایش مصرف و سبک زندگی در شبکه های اجتماعی آنلاین (مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

مهران سهراب زاده؛ مرتضی واحدیان؛ حسن پیری