نویسنده = مهربان، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر مبتنی بر مدیریت زنجیره نتایج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

سید محمد هاشم پورمولا؛ مسلم باقری؛ زهرا سادات شهیدیان؛ زهرا مهربان