نویسنده = محصص، مرضیه
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تطبیقی نگره اسلامی و غربی به پیشداوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

مرضیه محصص


2. مطالعه تطبیقی نگره اسلامی و غربی به پیش‌داوری

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، پاییز 1397، صفحه 85-106

مرضیه محصص