نویسنده = فقیهی، علی‌نقی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جایگاه آموزه‌های مهدوی در احیای فرهنگ و تمدن نوین اسلامی

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، زمستان 1396، صفحه 6-28

حسن نجفی؛ علی‌نقی فقیهی؛ سمیه دریساوی