نویسنده = پارسانیا، حمید
تعداد مقالات: 1
1. دیدگاه یوزف شاخت به فقه اسلامی بهمثابه دانش اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

فاطمه هلالی؛ حمید پارسانیا؛ مسعود موسوی