نویسنده = فتحی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی با نگرش به جامعه در میان دانشجویان شهر قم

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، پاییز 1396، صفحه 138-167

ابراهیم فتحی؛ علیرضا پویا؛ محسن مقدمی