نویسنده = صدوقی‌نیا، طیبه
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی الگوی امتناع نظریه جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی اسلامی در ایران

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، پاییز 1396، صفحه 112-137

سیدمهدی اعتمادی‌فرد؛ طیبه صدوقی‌نیا