نویسنده = موسوی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. دیدگاه یویوزف شاشاخت به فقه اسلامی به مثابه دانش اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

فاطمه هلالی؛ حمید پارسانیا؛ مسعود موسوی