نویسنده = علوی‌مهر، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطۀ تکمیلی میان آزادی و عدالت اجتماعی با تاکید بر قرآن‌کریم

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، تابستان 1396، صفحه 6-30

بتول ملاشفیعی؛ سیدکاظم سیدباقری؛ حسین علوی‌مهر