نویسنده = عالی زاده، عباس
تعداد مقالات: 2
1. بازخوانی ابعاد عدالت اجتماعی از منظر متفکرین مسلمان با تاکید بر سید قطب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

قاسم ابراهیمی پور؛ عباس عالی زاده


2. بازخوانی ابعاد عدالت اجتماعی از منظر متفکرین مسلمان با تاکید بر نظریه سیدقطب

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، تابستان 1396، صفحه 59-81

قاسم ابراهیمی‌پور؛ عباس عالی‌زاده