نویسنده = فقیهی، علی نقی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جایگاه آموزه‌های مهدوی در احیای فرهنگ و تمدن نوین اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

حسن نجفی؛ علی نقی فقیهی؛ سمیه دریساوی