نویسنده = نجفی، حسن
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل جایگاه آموزه‌های مهدوی در احیای فرهنگ و تمدن نوین اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

حسن نجفی؛ علی نقی فقیهی؛ سمیه دریساوی


2. تحلیل جایگاه آموزه‌های مهدوی در احیای فرهنگ و تمدن نوین اسلامی

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، زمستان 1396، صفحه 6-28

حسن نجفی؛ علی‌نقی فقیهی؛ سمیه دریساوی