نویسنده = نجفی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جایگاه آموزه‌های مهدوی در احیای فرهنگ و تمدن نوین اسلامی

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، زمستان 1396، صفحه 6-28

10.22081/jiss.2017.65550

حسن نجفی؛ علی‌نقی فقیهی؛ سمیه دریساوی