نویسنده = رویایی، رمضانعلی
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی بر شاخص‌های فرهنگی مطلوب

دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، بهار 1396، صفحه 60-90

سیدرضا صالحی امیری؛ رمضانعلی رویایی؛ محمد سلیمی