نویسنده = اولیایی، احمد
تعداد مقالات: 2
1. گفت‌وگوهای علمی بین‌المللی از منظر دیوید بوهم: مطالعه موردی نشست‌های علمی برونو لاتور در قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

کریم خان محمدی؛ احمد اولیایی