نویسنده = نظربیگی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تفسیر المیزان و قرائتی دیگر از فلسفه تاریخ جهت پیشرفت اجتماع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

ایوب امرائی؛ محمد رضا حسینی؛ مریم نظربیگی