نویسنده = پورمولا، سید محمدهاشم
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل نقش خانواده در پیشگیری از جرائم و انحرافات از منظر آیات و روایات براساس الگوی رفع نیاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

سید محمدهاشم پورمولا؛ مجتبی جاویدی؛ محدثه جلیلی زاده


2. طراحی مدل اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر مبتنی بر مدیریت زنجیره نتایج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

سید محمد هاشم پورمولا؛ مسلم باقری؛ زهرا سادات شهیدیان؛ زهرا مهربان


3. طراحی مدل اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر مبتنی بر مدیریت زنجیره نتایج

دوره 6، شماره 1(پیاپی 21)، تابستان 1397، صفحه 7-30

سیدمحمدهاشم پورمولا؛ مسلم باقری؛ زهرا مهربان


4. تحلیل نقش خانواده در پیش‌گیری از جرائم و انحرافات از منظر آیات و روایات بر اساس الگوی رفع نیاز

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، زمستان 1396، صفحه 149-173

سید محمدهاشم پورمولا؛ مجتبی جاویدی؛ محدثه جلیلی‌زاده