نویسنده = جلیلی‌زاده، محدثه
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل نقش خانواده در پیشگیری از جرائم و انحرافات از منظر آیات و روایات براساس الگوی رفع نیاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

سید محمدهاشم پورمولا؛ مجتبی جاویدی؛ محدثه جلیلی زاده


2. تحلیل نقش خانواده در پیش‌گیری از جرائم و انحرافات از منظر آیات و روایات بر اساس الگوی رفع نیاز

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، زمستان 1396، صفحه 149-173

سید محمدهاشم پورمولا؛ مجتبی جاویدی؛ محدثه جلیلی‌زاده