نویسنده = صالحی امیری، سیدرضا
تعداد مقالات: 2
1. درآمدی بر شاخص های فرهنگی مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

محمد سلیمی؛ سیدرضا صالحی امیری


2. درآمدی بر شاخص‌های فرهنگی مطلوب

دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، بهار 1396، صفحه 60-90

سیدرضا صالحی امیری؛ رمضانعلی رویایی؛ محمد سلیمی