نویسنده = فرخی (نویسنده مسئول)، میثم
تعداد مقالات: 3
1. الگوی تبلیغی امام موسی صدر در تعامل با شیعیان لبنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

میثم فرخی؛ نرگس دیده خانی


2. مولفه‌های ارتباط بین فردی شیعیان با اهل سنت از دیدگاه معصومین علیهم السلام مورد مطالعه کتاب "جامع احادیث الشیعة"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

میثم فرخی؛ زهرا جعفری


3. الگوی تبلیغی امام موسی صدر در تعامل با شیعیان لبنان

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، پاییز 1397، صفحه 58-84

میثم فرخی (نویسنده مسئول)؛ نرگس دیده‌خانی