نویسنده = اخلاقی، نازیلا
تعداد مقالات: 1
1. سرنوشت یک نقد؛ بازخوانی نظریه علم دینی آیت‌الله جوادی آملی

دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، بهار 1396، صفحه 35-59

مهدی حسین زاده یزدی؛ نازیلا اخلاقی