نویسنده = پرکان، حسین
تعداد مقالات: 2
1. تبیین دلالت‌های حسن ظن در سازمان از منظر آموزه های اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

یونس فرقانی؛ رقیه ابراهیمی؛ حسین پرکان


2. صورتبندی و تحلیل موقعیتسازهای کلیدی هرمنوتیکی در سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

حسین پرکان؛ احمد واعظی؛ سید محمدحسین هاشمیان؛ نعمت ا... کرم الهی