نویسنده = پویا، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی با نگرش به جامعه در میان دانشجویان شهر قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

محسن مقدمی؛ ابراهیم فتحی؛ علیرضا پویا


2. بررسی رابطه میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی با نگرش به جامعه در میان دانشجویان شهر قم

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، پاییز 1396، صفحه 138-167

ابراهیم فتحی؛ علیرضا پویا؛ محسن مقدمی