نویسنده = سلیمی، محمد
تعداد مقالات: 3
1. در آمدی بر شاخص‌های فرهنگی مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

محمد سلیمی؛ سید رضا صالحی امیری


2. درآمدی بر شاخص های فرهنگی مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

محمد سلیمی؛ سیدرضا صالحی امیری


3. درآمدی بر شاخص‌های فرهنگی مطلوب

دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، بهار 1396، صفحه 60-90

سیدرضا صالحی امیری؛ رمضانعلی رویایی؛ محمد سلیمی