نویسنده = سعیدی، جعفر
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی تاریخی بر عناصر و ساختار کالبدی فضایی شهرهای ایرانی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

مسعود صفایی پور؛ جعفر سعیدی


2. تحلیلی تاریخی بر عناصر و ساختار کالبدی فضایی شهرهای ایرانی‌ - اسلامی

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، زمستان 1396، صفحه 95-125

مسعود صفایی‌پور؛ جعفر سعیدی