نویسنده = بزرگ، حوریه
تعداد مقالات: 2
1. تبلیغ و الگوی مطلوب مبلغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

حوریه بزرگ؛ سید محمدحسین هاشمیان؛ ناصر رفیعی محمدی


2. تبلیغ و الگوی مطلوب مبلغ

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، پاییز 1396، صفحه 168-198

سیدمحمدحسین هاشمیان؛ ناصر رفیعی محمدی؛ حوریه بزرگی