نویسنده = ملکی راد، محمود
تعداد مقالات: 5
1. کارکرد اجتماعی اعتقاد به مهدویت در جامعه منتظِر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

محمود ملکی راد؛ مجتبی گودرزی


2. کارکرد مهدویت در ارائه مدل سبک زندگی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

محمود ملکی راد


3. چگونگی جامعه پذیری مهدویت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

محمود ملکی راد


4. کارکرد اجتماعی اعتقاد به مهدویت

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، پاییز 1396، صفحه 6-31

محمود ملکی‌راد؛ مجتبی گودرزی


5. چگونگی جامعه‌پذیری مهدویت

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، پاییز 1395، صفحه 6-32

محمود ملکی راد