نویسنده = ملاشفیعی، بتول
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطۀ تکمیلی میان آزادی و عدالت اجتماعی با تاکید بر قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

بتول ملاشفیعی


2. بررسی رابطۀ تکمیلی میان آزادی و عدالت اجتماعی با تاکید بر قرآن‌کریم

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، تابستان 1396، صفحه 6-30

بتول ملاشفیعی؛ سیدکاظم سیدباقری؛ حسین علوی‌مهر