نویسنده = هاشمی، سیدجلال
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تبرج در بین زنان متاهل شهراهواز: یک پژوهش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

امین بشکار؛ منصور سودانی؛ رضا خجسته مهر؛ سیدجلال هاشمی


2. بررسی تبرج در بین زنان متاهل شهر اهواز: یک پژوهش کیفی مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد

دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، زمستان 1395، صفحه 165-193

منصور سودانی؛ رضا خجسته مهر؛ سیدجلال هاشمی؛ امین بشکار