نویسنده = دوایی، اکبر
تعداد مقالات: 2
1. چارچوب نظریه پیشرفت و تکامل از منظر استاد شهید مطهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

اکبر دوایی؛ حمید پارسانیا


2. چارچوب نظریه پیشرفت و تکامل از منظر استاد مطهری

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، تابستان 1395، صفحه 6-37

حمید پارسانیا؛ اکبر دوایی