نویسنده = هاشمی، سید ضیاء
تعداد مقالات: 1
1. بررسی گروه‌های مرجع جوانان شهر قم و عوامل اجتماعی انتخاب آن (با تأکید بر روحانیّت)

دوره 3، شماره 2 پیاپی (10)، پاییز 1394، صفحه 52-79

سید ضیاء هاشمی؛ مهدی حسین‌زاده فِرِمی