نویسنده = کریمیان، نورالله
تعداد مقالات: 1
1. ظرفیت‌های درونی اسلام در تقویت همبستگی با تمرکز بر نقش حج در وحدت جهان اسلام

دوره 3، شماره 2 پیاپی (10)، پاییز 1394، صفحه 2-26

محسن محمدی؛ نورالله کریمیان؛ حسن رضایی