نویسنده = امرائی، ایوب
تعداد مقالات: 2
1. تفسیر المیزان و قرائتی دیگر از فلسفه تاریخ جهت پیشرفت اجتماع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

ایوب امرائی؛ محمد رضا حسینی؛ مریم نظربیگی


2. تفسیر المیزان و قرائتی دیگر از فلسفه تاریخ جهت پیشرفت اجتماع

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، پاییز 1396، صفحه 32-55

ایوب امرائی؛ مریم نظربیگی؛ محمدرضا حسینی