نویسنده = قبادیان، علی
تعداد مقالات: 1
1. الگوی کنترل درونی اخلاق‌محور؛ در سیاست‌گذاری جنایی

دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، بهار 1395، صفحه 97-131

محمدعلی حاجی ده‌آبادی؛ علی قبادیان