نویسنده = جفرودی، مازیار
تعداد مقالات: 2
1. زیست‌جهان‌های چندگانه (مقایسه نگرش‌های دینی جوانان دانشجو و غیردانشجو با توجه به فرایندمدرنیزاسیون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

فائزه کمالی؛ مازیار جفرودی