نویسنده = زین‌العابدینی ‌رنانی، منیره
تعداد مقالات: 1
1. تبیین و بررسی مبانی معرفتی دیرینه‌شناسی میشل فوکو

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، تابستان 1394، صفحه 123-154

مهدی حسین‌زاده یزدی؛ سیدمحسن ملاباشی؛ منیره زین‌العابدینی ‌رنانی