نویسنده = ذوالفقاری، ابوالفضل
تعداد مقالات: 2
1. بررسی گفتمان عدالت اجتماعی و موانع دستیابی به آن از نظر اساتید جامعه شناسی دانشگاه های دولتی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

زینب اختری؛ ابوالفضل ذوالفقاری