نویسنده = قمرانی، امیر
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی سبک زندگی امام حسین(ع) با تاکید بر روابط با همسر و فرزندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

نگین مرادی؛ محمدباقر کجباف؛ امیر قمرانی


2. واکاوی سبک زندگی امام حسین (علیه السلام ) با تأکید بر روابط با همسر و فرزندان

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، تابستان 1395، صفحه 64-90

نگین مرادی؛ محمدباقر کجباف؛ امیر قمرانی