نویسنده = شاکرنژاد، احمد
تعداد مقالات: 2
1. رواج «معنویت»: روی‌گردانی از دین یا بازگشت به دین؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

احمد شاکرنژاد


2. رواج «معنویت»؛ روی‌گردانی از دین یا بازگشت به دین؟

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، تابستان 1394، صفحه 95-122

احمد شاکرنژاد