نویسنده = حاجی ابراهیم، رضا
تعداد مقالات: 2
1. وقف ؛ بدیل سیاست اجتماعی پست مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

فاطمه عموعبداللهی؛ رضا حاجی ابراهیم


2. وقف؛ بدیل سیاست اجتماعی پست‌مدرن

دوره 3، شماره 3 پیاپی (11)، زمستان 1394، صفحه 27-52

فاطمه عموعبداللهی؛ رضا حاجی ابراهیم