نویسنده = عادلی، عبدالعلی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی نظریه گیدنز، درباب دین و دنیوی شدن براساس مبانی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

عبدالعلی عادلی