نویسنده = عالی زاده، عباس
تعداد مقالات: 2
1. گسل دولت- ملت در تاریخ ایران و نسبت روحانیت با آن (مطالعه ی موردی نهضت ضد استعماری جنوب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

عباس عالی زاده؛ علی ابراهیمی پور


2. گسل دولت ـ ملت در تاریخ ایران و نسبت روحانیت با آن (مطالعۀ موردی نهضت ضد استعماری جنوب)

دوره 3، شماره 2 پیاپی (10)، پاییز 1394، صفحه 27-51

قاسم ابراهیمی‌پور؛ عباس عالی زاده